Hakkında

Yetişkinler için öyküler ve araştırma kitapları yayımlasa da en çok çocuklara yazmayı ve onlarla drama, yaratıcı okuma, yaratıcı yazma ve masal çalışmayı sevmektedir. Çocuklar için tiyatro, öykü, roman, etkinlik ve resimli kitap türünde yapıtları mevcuttur. Yetişkinlere ve çocuklara nefes koçluğu yapıyor, bilinçli farkındalık (mindfulness), yoga ve doğru nefes alma tekniklerini sanat, yaratıcı drama ve oyun aracılığıyla çalışmaya devam ediyor. Ayrıca  “kadın çalışmaları” ve “haklar eğitimi” üzerine projeler ve atölye çalışmaları hazırlıyor; belediyelerin kadın ve çocuk çalışmaları birimlerinde eğitimler veriyor. MEB hizmet içi eğitim programlarında, AB projelerinde, STK’larda, ERG, ÖRAV, Öğretmen Ağı, çocuklar için felsefe (P4C) vb. eğitim platformlarında çalışıyor.

YARATICI YAZMA: ŞEKİLDEN KURGUYA

Atölye görsel okuma becerilerini geliştirmenin, yazma heyecanı ve ilgisi oluşturmanın, görsel okumayı yaratıcı düşünme ve yazma teknikleriyle destekleyerek karakter ve kurgu oluşturmanın eğlenceli ve pratik yollarını paylaşmayı amaçlamaktadır. Torrance Yaratıcı Düşünme Şekilsel Testi (TTCT) üzerinden yapılandırılan yazma sürecinde kullanılabilecek görsel okuma etkinlikleri, beden ve hareket odaklı düşünme oyunları modellenir.

Atölyede ele alınacak yaratıcı yazma yöntem ve teknikleri, 5+ yaş üstü okul öncesi dönem de dahil olmak üzere tüm yaş grupları ve öğretim kademeleri için uygulanabilir.

Hedef kitle: Okul öncesi öğretmenleri, Sınıf öğretmenleri, görsel sanat öğretmenleri, Türkçe-Edebiyat branş öğretmenleri, kütüphaneciler, çocuklarla çalışan STK gönüllüleri, çocuklarına okumayı sevdirmek isteyen ebeveynler…

Yaratıcı Yazma: Şekilden Kurguya