Hakkında

2008 yılında Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden mezun olmuştur. 2008 yılından beri çeşitli okullarda İstanbul’da Okul Psikolojik Danışmanı olarak görev yapmakta ve 2013 yılından beri de Çift ve Aile Terapistliği yapmaktadır.

Çağdaş Drama Derneğinde Yaratıcı Drama Liderliği Programı dahilinde 320 saatlik eğitim programını bitirmiştir. 450 saatlik MEB onaylı Çift ve Aile Terapisi Eğitimi, Kanserde Aile içi İletişim Eğitimi ve Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimini tamamlamıştır. Rorschach ve Projektif Testler Derneğinde “Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi” eğitimi almaktadır.

Öğretmenlerle, ebeveynlerle ve çocuklarla çeşitli devlet kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda yaratıcı drama atölyeleri uygulamaktadır.

 

Çocuğun Bedensel Söz Hakkı

Çocuğun Bedensel Söz Hakkı